POZNAJMY SIĘ

Inspektor Ochrony Danych

Zarządzanie oraz pośrednictwo przy obrocie nieruchomościami

Sebastian Korczak
Inspektor ochrony danych / zarządca nieruchomościami

Sebastian Korczak

Moja firma świadczy usługi w zakresie funkcji Inspektora Ochrony Danych w dwóch Spółdzielniach Mieszkaniowych, oraz u dwóch Zarządców Nieruchomości obsługujących liczne Wspólnoty Mieszkaniowe, gwarantując rzetelność i odpowiedzialność w przedmiocie ochrony danych.

W realizacji zadań jakie stoją przed osobą pełniącą funkcję IOD pomocne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i przygotowania zawodowego jakie niewątpliwie posiadam z uwagi na ukończone studia wyższe i podyplomowe:

Serdecznie zachęcam do nawiązania dobrej i korzystnej dla obu stron współpracy.

Studia wyższe

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji, kierunek: administracja

Studia podyplomowe

Akademia WSB Dąbrowa Górnicza

kierunek: Ochrona Danych osobowych w administracji i biznesie Inspektor Ochrony Danych

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

kierunek: Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Licencja: Pośrednika w obrocie nieruchomościami Nr 1282,

Licencja: Zarządcy nieruchomościami Nr 2557.

Auditor wewnętrzny QMS i ISMS - certyfikat nr 72/WLOWAT/2018

Serdecznie zachęcam do nawiązania dobrej i korzystnej dla obu stron współpracy.

Dlaczego warto zatrudnić Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych wskazany jest gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa ( np.: windykacyjne) o których mowa w art. 10 RODO.

Zgodność z prawem

Inspektor Ochrony Danych to osoba, która wspiera organizację w przetwarzaniu danych osobowych w zgodzie z przepisami prawa.

Procesy przetwarzania danych

Inspektor Ochrony Danych to realne wsparcie w zapewnianiu zgodności z przepisami prawa procesów przetwarzania danych i jest nieocenione z uwagi na trudności interpretacyjne przepisów. To osoba, która zazwyczaj ukończyła studia prawnicze i jest nieocenionym doradcą przy realizacji celów organizacji.

Wsparcie merytoryczne

Inspektor Ochrony Danych to osoba, która wspomoże merytorycznie organizację w dostosowaniu się do poszczególnych przepisów krajowych, których ilość może robić wrażenie.

Administrator Danych

Inspektor Ochrony Danych to osoba, która zatroszczy się o to by osoby, których dane dotyczą czuły się komfortowo udostępniając swoje dane osobowe profesjonalnemu Administratorowi Danych.

Prestiż organizacji

Inspektor Ochrony Danych to osoba, której obecność w organizacji podnosi prestiż organizacji jako rzetelnego i odpowiedzialnego na rynku Zarządców Nieruchomościami.